dr inż.

Grzegorz Niewiński, prof. Uczelni

prof. dr hab. inż.

Krzysztof Badyda

prof. dr hab. inż.

Jerzy Banaszek

prof. dr hab. inż.

Piotr Furmański

prof. dr hab. inż.

Janusz Lewandowski

prof. dr hab. inż.

Waldemar Jędral

prof. dr hab. inż.

Tadeusz Skoczkowski

prof. dr hab. inż.

Konrad Świrski

prof. dr hab. inż.

Andrzej Teodorczyk

dr hab. inż., prof. uczelni

Wojciech Bujalski

prof. dr hab. inż.

Marian Gieras

dr hab. inż., prof. uczelni

Jarosław Milewski

prof. dr hab. inż.

Tomasz Wiśniewski

doc. dr inż.

Paweł Skowroński

dr hab. inż., prof. uczelni

Piotr Krawczyk

dr inż.

Jerzy Kuta

dr inż.

Jacek Szymczyk

dr inż.

Marcin Wołowicz