Harmonogram zajęć:

Studia podyplomowe prowadzone są w systemie 10–ciu trzydniowych zjazdów realizowanych w okresie 2 semestrów.
Zjazdy odbywają się w czwartki, piątki i soboty.

W ramach programu studiów przewidzianych jest:

162 godziny wykładów (w tym jedna sesja wyjazdowa realizowana na krajowym obiekcie przemysłowym)
11 godzin ćwiczeń
14 godzin laboratoriów

Grupy tematyczne w ramach programu studiów:

Podstawy teoretyczne wytwarzania energii elektrycznej i ciepła użytkowego w cieplnych instalacjach energetycznych
Turbiny gazowe i układy parowo–gazowe
Budowa i własności eksploatacyjne urządzeń energetycznych
Instalacje elektryczne w elektrowni i elektrociepłowni
Niekonwencjonalne i perspektywiczne technologie energetyczne
Zagadnienia eksploatacyjne instalacji energetycznych
Obliczeniowe wsparcie eksploatacji
Praktyczne problemy eksploatacji
Zewnętrzne uwarunkowania energetyki