2

semestry

8 500zł

możliwość wniesienia opłaty w dwóch ratach

po uzgodnieniu z Kierownikiem Studiów

30zł

opłata za dyplom

Opłatę za studia słuchacze wpłacają na indywidualny rachunek bankowy otrzymany podczas procesu rekrutacji.